Pěkná glosa! Nejlepší byl závěr, doufám, že už se neproberousmiley